Novosti

24.11.2015.

Izvješće o pravu na pristup informacijama

Izvješće temeljem članka 11. st. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) i provedenog savjetovanja sa javnošću u trajanju od 15 dana, na prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kršan.

Kalendar događanja