Novosti

20.10.2015.

Obavijest udrugama - uvrštenje u programe javnih potreba za 2016. godinu

Općina Kršan obavještava sve udruge i druge neprofitne organizacije, koje se imaju namjeru kandidirati na javni poziv za financiranje programa i projekata, odnosno za uvrštenje u programe javnih potreba Općine Kršan za 2016. godinu, da se ove godine mijenja način dodjele sredstava. Razlog promjene je stupanje na snagu  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).

Općina Kršan, kao jedan od davatelja financijskih sredstava, dužna je na odgovarajući način primjenjivati kriterije, mjerila i postupke iz navedene Uredbe. Temeljem odredbi Uredbe, kao i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Kršan (izrada u toku), za sve udruge i druge neprofitne organizacije biti će objavljen javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2016. godinu, a kojem će prethoditi donošenje godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i natječaja.

         Javni poziv će biti objavljen, putem mrežnih stranica Općine Kršan, nakon donošenja Proračuna Općine Kršan za 2016. godinu. 

Kalendar događanja