Novosti

8.7.2015.

Objava II. Izmjena i dopuna Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu

Foto vijesti Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), Općinski načelnik Općine Kršan, dana  08. srpnja 2015. godine donosi  odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2015. godinu

Kalendar događanja