Novosti

15.12.2008.

Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. prosinca 2008. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

 

 Donijeti su sljedeći akti:

  -  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

- Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2009. godinu,

- Program  planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2009. godinu,  

- Program javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2009. godinu,

- Programa  socijalne skrbi Općine Kršan za 2009. godinu,  

-  Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2009. godinu, 

- Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2009. godinu,  

-  Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2009. godinu. 

Proračun Općine Kršan za 2009. godinu

 -  Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa - investicije Općine Kršan za 2009. godinu i projekcije za 2010. i 2011. godinu,

 -  Projekcija Proračuna Općine Kršan za 2010.  i  2011. godinu,

 -  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2009

 -  Zaključak o sazivanju tematske sjednice  Županijske skupština Istarske županije  na temu - aktualna problematika u tijeku probne proizvodnje tvornice kamene vune  ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan

 - Zaključak o bezuvjetnom zaustavljanje procesa probne proizvodnje i prekid postupka na izdavanju uporabne dozvole za tvornicu kamene vune ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan, koji se dostavlja na znanje i daljnje postupanje Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Zagreb, Vladi RH, Zagreb. Također se zaključak dostavlja Županu Istarske županije te predsjedniku Županijske skupštine Istarske županije, Pazin, od kojih se  zahtijeva bezuvjetno podržavanja stava Općinskog vijeća Općine Kršan.

 Na sjednici Vijeća nisu prihvaćeni amandmani na prijedlog Proračuna Općine Kršan upućeni od strane vijećnika Klaudija Lazarić.

Kalendar događanja