Novosti

12.12.2008.

Isplate umirovljenicima!

Foto vijesti

Temeljem članka 7. i 19. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/02, 01/08.), Općinsko poglavarstvo je na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2008. godine donijelo

                                                            Z A K L J U Č A K

 1. Zadužuje se Služba za financije i računovodstvo Općine Kršan da pristupi pojedinačnoj isplati iznosa od 300,00 kn umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Kršan. Navedeni iznos biti će isplaćen iz Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu, Programa socijalne skrbi, stavke ''Pomoć umirovljenicima i starijim osobama u novcu''.

 2. U svrhu realizacije točke 1. ovog zaključka i utvrđivanja odnosno ažuriranja postojećeg popisa umirovljenika, zadužuju se Roko Terković, član Poglavarstva i Služba za financije i računovodstvo Općine Kršan.

 3. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan te oglasnoj ploči Općine Kršan.

 

Kalendar događanja