Novosti

11.12.2008.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 3. i nastavka sjednice održane 10.12.2008.

Foto vijesti

 Općinsko poglavarstvo razmatralo je amandmane na prijedlog Proračuna Općine  Kršan za 2009. godinu, te je iste uputilo na konačno donošenje Općinskom vijeću Općine Kršan.

Iz programa socijalne skrbi je 4 osobama težeg zdravstvenog i materijalnog stanja dodijeljena financijska pomoća za nabavku ogrijeva osobama težeg zdravstvenog i materijalnog stanja sa područja Općine Kršan

Povodom predstojećeg specijalističkog liječničkog pregleda u Munchenu (Njemačka),   jednoj osobi  Plomin Luke 10 i  njegovom pratiocu odobreno je podmirenje putnih troškova, a zbog teške prometne nezgode također je jednoj osobi iz Kožljaka odobrena financijska pomoć. gotovini.

Kao najpovoljniji ponuđač za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan koji se nalazi u Čepiću, smještenog u prizemnom dijelu zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić, površine 94,78 m2, namijenjen za obavljanje ugostiteljske izabran je Obrt za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'', Labin, Štrmac 5, vl. Drago Stanić.

Zahtjev tvrtke ''JADROLINIJA'' Rijeka, Riva 16, za premještajem kućice za prodaju karata u trajektnom pristaništu Brestova na novu lokaciju upućen je MUP, PP Labin na davanje dodatnog stručnog mišljenja o procjeni ugroženosti i sigurnosti prometa na dijelu predmetne prometnice.

Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke ''SIGMA ELEKTRONIK'' d.o.o. Labin, Rudarska 1, za osuvremenjivanja i poboljšanja funkcionalnosti WEB portala Općine Kršan, a temeljem koje će građani između ostalog moći  pregledavati Prostorni plan Općine Kršan.

Općina Kršan pridružuje se sufinanciranju troškova prijevoza posjeta polaznika Dječjeg vrtića ''PJERINA VERBANAC'' Labin dječjoj kazališnoj predstavi ''KAD SE SPUSTI ZIMSKI SAG, POKUCAT ĆE SVETAC DRAG'' koja se održala dana 05. prosinca 2009. godine u Labinu.

Poglavarstvo je prihvatilo ponude društva ''RIJEKAPROJEKT – VODOGRADNJA'' d.o.o. Rijeka, M. Albaharija 10a za izradu glavnog Projekta izgradnje kanalizacije naselja Vozilići i Stepčići – dionica po magistrali naselje Vozilići i za izradu glavnog Projekta  vodovod Načinovići (glavni projekt trase dužine 1,4 km sa prekidnom komorom), sa troškovnik radova.

Povodom predstojećih Božićnih blagdana, u svrhu tradicionalnog darivanja stanovnika Općine Kršan, prihvaćena je  ponude T.P. ''ŠTRUCA''  iz Galižane za nabavku Pinci  i Obrt  Artea grafika iz Labina, Vinež, za nabavku kalendara, i ostalog prigodnog materijala.

Na sjednici Poglavarstva Općine Kršan donijeta je Odluka da se pristupi pojedinačnoj isplati novčane pomoći u visini  300,00 kn svim umirovljenicima sa  područja Općine Kršan iz sredstava osiguranih Proračunom Općine Kršan za 2008. godinu a  prema Programu socijalne skrbi. Novčana naknada isplatiti će se umirovljenicima putem tekućih računa i štednih knjižica. Ukoliko umirovljenici nemaju otvorene bankovne račune, novčana sredstava biti će pojedinačno  isplaćena.

U svrhu uređenja prostorija matičnog ureda u Potpićnu imenovan je nadzorni organ VEMA ING  iz Pićna i odobreno je korištenje prostorija općinske arhive u Potpićnu privremeno   za smještaj arhive i za rad MU u Potpićnu.

U svrhu uređenja prilaza selu Donadići prihvaćen je prijedlog mještana za uređenje prilaza.

Poglavarstvo je odobrilo sufinanciranje ozvučenja crkve Sv. Antona u Kršanu.

 OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 

Kalendar događanja