Novosti

9.9.2008.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 08.09.2008. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Općinskog poglavarstva za razdoblje svibanj-kolovoz 2008. godine, te je upućeno na znanje Općinskom vijeću Općine Kršan.  

Temeljem provedenog javnog natječaja za popunjavanje slobodnog radnog mjesta Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan izabrana je Glorija Fable,  diplomirani pravnik iz Kršana, koja je do sada vršila dužnost Pročelnika JUO.

Pripremajući ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana IŽ, Zavodu za prostorno uređenje IŽ dostaviti će se podaci o lokaciji za golf igralište sa pripadajućim sadržajima planiranim Prostornim planom Općine Kršan na potezu Kožljak-Čepić polje-Kras, te ostale potrebne podatke  u cilju izrade Studije mogućnosti razvoja golfa u Istarskoj županiji.

Na sjednici je razmatrana je problematika upisa djece u Dječji vrtić «Pjerina Verbanac» PO Potpićan, budući je i ove godine, nakon prošlogodišnjeg proširenja vrtića koji je financiran od strane Općine Kršan, ostalo neupisanih odnosno odbijenih 22. djece. Sa ravnateljicom vrtića pokušat će se iznaći povoljno rješenje ovog gorućeg problema kroz dogradnju vrtića ili iznalaženje nove lokacije. Također će se zatražiti da Općina Pićan  sudjeluje u rješavanju ovog problema budući da u vrtić Potpićan gravitiraju djeca sa Općine Pićan i Kršan.

Općina Kršan sufinancirat će, kao i prošle školske godine,  prijevoz učenika 3. i 4. razreda srednjih škola sa područja Općine Kršan, budući troškove prijevoza učenika 1. i 2. razreda  snosi Ministarstvo. Učenici će pri Ispostavi Autotransa u  Labinu, platiti mjesečnu kartu u visini 100 kn uz predočenje  potvrde o prebivalištu ili osobne iskaznice te potvrde o upisu u srednju školu. Preostali iznos do pune mjesečne  karte plaćat će  Općina Kršan. 

Sa predstavnicima Autotransa također su u tijeku pregovori o dopunu određenih linija na području Šušnjevice i Kršana, radi poboljšanja organizacije prijevoza i omogućavanja djeci što sigurnije i lakšeg snalaženje u prometu. U tu svrhu financirat će se djelomično i prijevoz učenika od 1. do 4. razreda na relaciji Plomin Luka – Vozilići.

U cilju prikupljanja dokumentacije za ishodovanje potrebnih dozvola pristupa se izradi  elaborata  pri Uredu ovlaštenog ing. geodezije Branimira Fable iz Labina, i to: elaborat nepotpunog izvlaštenja za objekt Sanitarne kanalizacije naselje Plomin (istočni dio), izrada parcelacijskog elaborata za potrebu izgradnje sportske dvorane u Potpićnu i izrada situacijskog plana za centar naselja Čepić.

Također će se zatražiti od ovlaštene osobe Ateljea S. Batelić iz Labina izrada idejni rješenja za  sanaciju i rekonstrukciju  Etno kuće Brankovići.

Općina Kršan prijavit će se na natječaj Ministarstva kulture vezano uz ostvarivanje potpore  pri obnovi  kulturnih dobara na području Općine Kršan

Općinsko poglavarstvo predložilo je  Borisa Rogić iz Čepića  za predstavnika Općine Kršan u Nadzornom odboru KP «1. maj» Labin.

U okviru Socijalnog programa Općine Kršan odobrena je jedna  socijalne pomoći obitelji iz Čepići zbog težeg materijalnog stanja i bolesti, te jedna pomoć u okviru Programa školovanja i obrazovanja.

Vezano uz «divljanje» vozača, a posebno motorista na dionici ceste Kršan-Potpićan, ali i na ostalih prometnicama na području Općine Kršan uputit će se zahtjev  PP Labin za povećanjem sigurnosti na prometnicama.

 

Kalendar događanja