Novosti

9.9.2008.

Sufinanciranje voznih karata srednjoškolcima

Foto vijesti

Temeljem članka 7. i 19. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 1/00), razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 08. rujna 2008. godine donijelo

 

Z A K L J U Č A K

 1. Općina Kršan sufinancirati će dio troškova mjesečne vozne karte učenika 3. i 4. razreda srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Kršan na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, za školsku 2008. / 2009. godinu, na način da:

- tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka na punu cijenu mjesečne vozne karte osigura popust u iznosu od 50% pune cijene,

- roditelji učenika odnosno učenici 3. i 4. razreda srednjih škola – korisnici mjesečne vozne karte na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka sudjeluju u kupovini mjesečne vozne karte sa iznosom od 100,00 kn po pojedinom učeniku, odnosno 150,00 kn za dva ili više učenika, a na temelju predočenja osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu kao i potvrde o redovitom upisu u srednju školu,

- Općina Kršan, uzimajući u obzir st. 1. i 2. točke 1. ovog zaključka, obvezuje se podmiriti preostali iznos cijene mjesečne vozne karte.

 2. Troškovi mjesečne vozne karte iz točke 1. st. 3 ovog zaključka Općina Kršan podmirivati će temeljem dostavljenog mjesečnog računa (obračuna) tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, dok će se navedena sredstva osigurati u Proračunu Općine Kršan za 2008. godinu, odnosno planirati u Proračunu Općine Kršan za 2009. godinu - stavka ''Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola''.

 3. Zadužuje se tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka da prilikom dostave računa (obračuna) troškova mjesečne vozne karte obvezno navede ime i prezime učenika odnosno roditelja – kupca mjesečne vozne karte, relaciju kao i točnu adresu odnosno prebivalište kupca.

 4. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan i oglasnoj ploči Općine Kršan. Ovaj će zaključak također biti upućen i srednjoj školi Mate Blažine Labin kao školi koju pohađa najveći broj učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan.

 

Kalendar događanja