Novosti

5.9.2008.

Poziv korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan

Foto vijesti

 

Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03), Općina Kršan upućuje

 

 

POZIV

svim potencijalnim korisnicima  proračunskih sredstava Općine Kršan za 2009. godinu

 

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30. rujna 2008. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2009. godinu.

Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2009. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

 3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2008. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i analizu izvršenja programa (sa posebnim izvješćem o svim ostvarenim prihodima i rashodima) za razdoblje siječanj - lipanj 2008. godine, kao i onim koji se očekuju do kraja godine.

 4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

 5. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

 Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

 

Kalendar događanja