Novosti

26.8.2008.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.08.2008. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici Poglavarstva donijeta je odluka o zaključivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Šušnjevici  sa Obrtom za trgovinu «Aurora» Čepić, Kršan, vl. Sinković Miranda nakon provedenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora. Tako se očekuje ubrzo otvaranje trgovine u prizemlju novoobnovljene zgrade MO Šušnjevica u Šušnjevici.

Zbog otvaranja jedne nove odgojne grupe -  jasličke skupine u Dječjim jaslicama u Labinu Poglavarstvo  je prihvatilo prijedlog obračuna dodatnih sredstava za troškove u visini 10.975,20 kn i za plaće u visini 11.124,72 kn. 

Općina Kršan sufinancirat će sa 500,00 kn  međunarodnu biciklističku utrku «49. Kroz Istru- 2008» koja se održava  u periodu od 19.-21. rujna 2008. godine na području Istre,  te prolazi kroz Općinu Kršan.

Prihvaćena je informacija PP Labin o stanju sigurnosti na području Općine Kršan.

Prihvaćena je ponuda NIT – Nezavisne istarske televizije, Pazin o zaključivanju ugovora o pružanju usluga redovitog medijskog praćenja i izvješćivanja o radu ove Općine.

Podržana je inicijativa TZ Općine Kršan  da se u sklopu Projekta turističke signalizacije izvrši  zamjeni postojećih tabela dobrodošlice na ulaznim cestovnim pravcima na području Općine Kršan, i to na ulaznim pravcima: iz tunela Učka, iz pravca Pazina, iz pravca Labina i pravca Opatije.

I ove kao prethodnih godina Općina Kršan pristupit će nabavci tradicionalnog kalendara – godišnjaka Istarska Danica.

Poglavarstvo je donijelo odluku da se pristupi izradi troškovnika radi sanacije lokalnih puteva na području Općine Kršan.   

Vezano održavanja javnih površina – uređenje živica  na području Općine Kršan, koje  temeljem ugovora povjereno  Obrtu za komunalne usluge održavanje puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna,  obavještavaju se mještani ove Općine da je  nastavljeno s radovima na  uređenju živica na  području.

Općina Kršan sufinancirat će održavanje  tradicionalne fešte -sajma povodom «Male gospe» koja se održava dana 07. rujna 2008. godine u Čepiću.

U okviru Socijalnog programa Općine Kršan odobrene su dvije socijalne pomoći obiteljima s područja ove Općine zbog težeg materijalnog stanja i nesretnog slučaja.

 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN 

Kalendar događanja