Novosti

24.7.2008.

Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 21. srpnja 2008. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prisustvovalo 15 od ukupno 15 vijećnika.

Temeljem obveze koju nalaže Statut Općine Kršan, Općinsko vijeće Općine Kršan razmatralo je i primilo na znanje izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje siječanj – travanj 2008. godine kojim je dan pregled najznačajnijih aktivnosti Poglavarstva u proteklom periodu.

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, kojeg čine Roko Terković, zamjenik načelnika Općine Kršan, kao načelnik Stožera, Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije, zamjenikom načelnika Stožera te Darko Vitasović, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Labin, Anton Lipnik, zapovjednik DVD Kršan, Glorija Fable, v.d. pročelnik u JUO Općine Kršan, Nikola Vuksan, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan, Mauricio Strel, policijski službenik Policijske postaje Labin i Moreno Gobo, ovlašteni predstavnik Područnog ured Pazin/Pula DUZS, svi kao članovi Stožera. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan predstavlja stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i koje koordinira načelnik Općine Kršan.

Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan u sastavu Valter Fornažar, predsjednik, Vlado Burul i Nevija Raspolić članovi. Nadležnost i zadaci Komisije utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan.

Nakon razmatranja prijedloga zaprimljenih od strane ovlaštenih predlagača, mišljenja Komisije za dodjelu javnih priznanja i zauzetog stava Općinskih vijećnika, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o dodjeli godišnje nagrade VALTERU PRIMOŽIĆU iz Kršana, i to za dugogodišnji predani rad na očuvanju kulturne baštine našeg kraja te radu sa naraštajima mladih Općine Kršan, te KUD-u ''IVAN FONOVIĆ ZLATELA'' KRŠAN, za dugogodišnji predani rad na promicanju kulturne baštine i nasljeđa Općine Kršan, radu sa naraštajima mladih te promoviranju Općine Kršan u zemlji i inozemstvu. Navedene Godišnje nagrade biti će uručene 25. srpnja 2008. godine, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom obilježavanja Dana Općine Kršan.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja