Novosti

7.7.2008.

Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog poglavarstva Općine Kršan održane dana 17. lipnja i nastavka 03. srpnja 2008. godine.

Foto vijesti

Temeljem zahtjeva mještana naselja Baći, pristupiti će se nabavci i postavljanju prometnog znaka ''Slijepa cesta'' na nerazvrstanoj prometnici na ulazu u selo Baći, a u svrhu izbjegavanja prometnih gužvi i začepljenja prometa uzrokovanog od strane turista ulaskom vozilom u slijepu ulicu.

Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup netom obnovljenog i saniranog poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Šušnjevici, zgrada MO Šušnjevica, površine 74 m2, za obavljanje trgovačke djelatnosti, na rok od 5 godina.

Razmatran je prijedlog stečajne upraviteljice društva ''Agropromet'' d.d. Potpićan u stečaju, Ljubice Skočić Juranović za zajedničkom prodajom nekretnina u Potpićnu - bivši PG centar, vezano uz utvrđivanje udjela Općine Kršan u prodajnoj cijeni navedene nekretnine, te je donesena odluka o pristupanju zajedničkom provođenju natječaja za prodaju.

Vezano uz organizaciju Dana Općine Kršan formiran je tim sastavljen od članova Općinskog poglavarstva, Turističke zajednice Općine Kršan i djelatnika općinskih službi zadužen za realizaciju istog. također, razmatrajući problematiku osiguravanja odgovarajuće ugostiteljske ponude povodom centralnog dijela Dana Općine Kršan 25. i 26. srpnja ove godine, odlučeno je da će pozivi za sudjelovanje u ugostiteljskom dijelu programa biti odaslani na adrese petorice ugostitelja koji gravitiraju naselju Kršan.

Vezano uz predviđeno uređenje parkovne površine u naselju Poptićan, prihvaćena je ponuda tvrtke ''Gradatin'' d.o.o. Sesvete, za nabavku i postavljanje klupa u naselju Potpićan.

Zbog teškog oštećenja, prema troškovniku tvrtke ''Vema ing'' pićan, pristupa se hitnoj sanaciju na dijelu puta Frankoli - Kostadini.

Općinsko poglavarstvo nije udovoljilo zahtjevu obrta ''Vozila'' labin za dodjelom koncesije na plaži u Plomin luci.

U suradnji sa tvrtkom ''Hrvatske ceste'' i ranije postignutom načelnom dogovoru, Općina Kršan sudjelovati će u rješavanju imovinsko pravnih odnosa potrebnih za izvođenje radova na sanaciji magistralne ceste na potezu Brestova - Vozilići, a čiji je početak predviđen za 15. rujna ove godine.

Razmatrajući dopis Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan vezano uz problematiku uočenih opasnosti u školskom okružju s prijedlogom mjera vezanih uz poboljšanje uvjeta u dolasku i odlasku učenika u školu, zadužen je Općinski načelnik da u skorom roku u prostorijama Općine Kršan organizira radni sastanak sa predstavnicima ŽUC, Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, tvrtke ''Autotrans'' d.o.o. Rijeka i Općine Iićan. Također, vezano uz navedenu problematiku, zatražiti će se ponuda za nabavku vibriracionih traka (trake za usporavanje prometa) i njihovo postavljanje na prometnici u naselju Potpićan.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 

Kalendar događanja