Novosti

4.7.2008.

Obavijest o deratizaciji

Foto vijesti

 

Na javnim površinama Općine  Kršan provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od :  08.07.2008. godine do 09.07.2008. godine.

Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

Umoljavaju se građani da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

Izložene meke ne dirati.

U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov : vitamin k).

Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada,d rvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

Eko servis Matić Pazin, tel: 62 45 71 , fax: 052 64 79 67, 091 16 211 19 , 091 62 111 99

 

Kalendar događanja