Novosti

15.3.2023.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za uređenje ruralnog područja - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan.

Foto vijesti

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/09, URBROJ: 2163-22-23-1 od 15. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 15. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uređenje ruralnog područja - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrt za komunalne usluge „PUT“ vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

3.  Obrt za podizanje zgrada i izgradnju objekata niskogradnje „LUKEŽ“, vl. Dražen Lukež, Pužari 32, Gračišće.

 

Kalendar događanja