Novosti

17.2.2023.

Obavijest

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22)  i  Odluke,  KLASA: 406-03/23-01/06, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 16. veljače 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za radove – Izgradnja javne rasvjete – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan, dana 17. veljače 2023. godine uputio je Poziv na dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Društvu OMNITECH SYSTEMS d.o.o. Labin, Rudarska 7, 52220 Labin,

2. Društvu EL.C.ELECTRON d.o.o., Pristav 38, 52232 Kršan,   

3. Društvu TECMON d.o.o., Kršan 44A, 52232 Kršan

 

Objavljeno na web stanici / oglasnoj ploči Općine Kršan dana 17. veljače 2023.

 

Kalendar događanja