Novosti

30.1.2023.

Potvrde za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan

Foto vijesti

 

Ministarstvo poljoprivrede dana 11. svibnja 2022. godine dostavilo je Preporuku za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidentiranjem uporabe zemljišta u ARKOD sustav prema odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Sukladno točci 5. Preporuke, Općina Kršan može poljoprivrednicima kojima je istekao Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan izdati Potvrdu o korištenju poljoprivrednog zemljišta.

Općina Kršan izdaje Potvrdu na temelju uredno podnesenog Zahtjeva, a obrazac istog se nalazi u nastavku, kao i obrasci odgovarajućih izjava koje se prilažu zahtjevu.

 

Kalendar događanja