Novosti

27.1.2023.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, nabava usluge – Izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Kršan

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke: KLASA: 406-03/23-01/2, URBROJ: 2163-22-01/1-23-1 od 27. siječnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave   Nabava usluge –  Izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Kršan dana 27. siječnja 2023. godine uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

1. 3E PROJEKTI d.o.o., Preradovićeva ulica 40, 10 000 Zagreb

2. STARUM d.o.o., Rovinjska 22, 52100 Pula

3. TRIGRID d.o.o., Ulica kneza Domagoja 14, 10000 Zagreb.

Kalendar događanja