Novosti

29.12.2022.

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge

 

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), sukladno članku 32. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), Općina Kršan objavljuje   (u prilogu)  Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu.

 

Kalendar događanja