Novosti

16.5.2022.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za radove – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2022. godine

 

            Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke  KLASA: 406-03/22-01/13, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 10. svibnja 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 16. svibnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za radove  – Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan tijekom 2022. godine, slijedećim gospodarskim subjektima:

1. društvu ELEKTRO ĐANINI d.o.o. Kršan, Kršan, Kršan 60,

2. društvu TECMON d.o.o. Kršan, Kršan 44/A,

3. društvu EL.C. ELECTRON d.o.o. Kršan, Kršan, Pristav 38.

Kalendar događanja