Novosti

6.5.2022.

Općina Kršan u privitku objavljuje Odluku o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2022.godini.

Kalendar događanja