Novosti

15.4.2022.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavu usluge ažuriranja i održavanja računalnih SPI programa koji u svom radu koristi općinska uprava Općine Kršan

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 032-01/22-01/1, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 14. travnja 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 15. travnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za  nabavu usluge ažuriranja i održavanja računalnih SPI programa  koji u svom radu koristi općinska uprava Općine Kršan slijedećim gospodarskim subjektima:

1.  LIBUSOFT CICOM  d.o.o. Remetinačka cesta 7a, 10 020 Zagreb,  

2. DSL COMPUTERS, Obrt za informatičku djelatnost, Lazarići 26, 52232 Kršan,

3. SEDMICA d.o.o. Labin, Rudarska 2, 52220 Labin,

Kalendar događanja