Novosti

30.3.2022.

Obavijest o objavi Poziva za dostavu ponuda, izvođenje građevinskih radova na izvedbi stabilizacijskih zidova i vertikalnih komunikacija između šetnice i plaže – lokacija 4

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/10, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 30. ožujka 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave izvođenje građevinskih radova na izvedbi stabilizacijskih zidova i vertikalnih komunikacija između šetnice i plaže – lokacija 4, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

 1. LINOGRAD d.o.o, Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin,

2. RO-LA TRANSKOP, Vrećari 100, 52231 Nedešćina,

3. DE CONTE d.o.o., Pulska 2, 52 220 Labin

Kalendar događanja