Novosti

22.3.2022.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica na području Općine Kršan.

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/09, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 22. ožujka 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 22. ožujka 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – živica, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrtu za komunalne usluge ''PUT'', vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

3. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju „ISKOPI“, vl. Žarko Ilić i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan.

Kalendar događanja