Novosti

11.2.2022.

Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge na području Općine Kršan za 2022. godinu

Foto vijesti

 

Općina Kršan dana 11. veljače 2022. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kršan za 2022. godinu.

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 Prijave se mogu poslati:

putem e-maila: potpore@krsan.hr , ili predati osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela svakim radnim danom u redovno radno vrijeme na adresi Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2022. godinune otvarati“, iliposlati preporučenom poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2022. godinune otvarati“

 Rok za podnošenje prijava je 14. ožujka 2022. godine.

Kalendar događanja