Novosti

19.11.2021.

Obavijesto objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete – redovno održavanje javne rasvjete, na području Općine Kršan

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/21, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 17. studeni 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 19. studeni 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javne rasvjete – redovno održavanje javne rasvjete, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. Društvu OMNITECH SYSTEMS d.o.o. Labin, Rudarska 7, 52220 Labin,

2. Društvu EL.C.ELECTRON d.o.o., Pristav 38, 52232 Kršan,   

3. Društvu TECMON d.o.o., Kršan 44A, 52232 Kršan

Kalendar događanja