Novosti

11.11.2021.

Objava X. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

 

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

Kalendar događanja