Novosti

25.8.2021.

Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, izrada izvedbenog projekta za projekt obnove i revitalizacije kaštela Kožljaka- Centar kontemplacije

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/14, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 25. kolovoza 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada izvedbenog projekta za projekt obnove i revitalizacije kaštela Kožljaka- Centar kontemplacije, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

 1. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zulijani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Milana Amruša 19, 10 000 Zagreb

3. VEMA ING d.o.o., Most Pićan 2e, 52 232 Pićan.

Kalendar događanja