Novosti

17.12.2020.

Objava Poziva za dostavu ponuda, za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/21, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 17. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 17. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

 1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP Kršan, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3

3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

 

Kalendar događanja