Novosti

17.12.2020.

Objava VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave Općine Kršan 2020

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

Kalendar događanja