Novosti

3.12.2020.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, izrada Glavnog projekta (Faza I. i Faza II.)za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – pristupna

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/18, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 01. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta (FAZA I. i FAZA II.) za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – pristupna prometnica u naselju Jurasi, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je dana 02. prosinca 2020. godine slijedećim osobama:

 1. društvu VEMA - ING d.o.o., Most Pićan 2e, Pićan

2. društvu  ING Projekt d.o.o., I. Dončevića 18, Rijeka

3. društvu SEACON d.o.o., Vukovarska 28, Rijeka

Kalendar događanja