Novosti

10.12.2019.

Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda, nabava uredske opreme za opremanje Doma kulture Kršan

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/18, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 09. prosinca 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za nabavku robe - uredske opreme za opremanje prostorija Doma Kulture Kršan, u naselju Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim gospodarskim subjektima:

 

            1. Fusio d.o.o. Buići 60,52440 Poreč, putem e-maila: info@fusio.hr

            2. Škrinjica d.o.o. Domjanićeva 8,10000 Zagreb, putem e-maila: info@skrinjica.com

            3. ZZconcept d.o.o. Heizelova 47a, putem e-maila: info@zzconcept.hr

Kalendar događanja