Novosti

21.10.2019.

Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

Kalendar događanja