Novosti

30.1.2019.

Poziv o iskazu interesa

Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje

 

Neobvezujući Poziv o iskazu interesaza kupnju nekretnina u proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom za agropoduzetništvo

Općina Kršan objavljuje neobvezujući Poziv o iskazu interesa za  kupnju nekretnina u proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom za agropoduzetništvo.

Neobvezujući Poziv o iskazu interesa predaje se Općini Kršan (osobno ili putem e-mail-a: roman.caric@krsan.hr ili gospodarstvo@krsan.hr ) do zaključno petka, 15. veljače 2019. godine.

Temeljem istog provest će se panel rasprava o čemu će zainteresirane osobe biti obavještene.

 

Općinski načelnik

Valdi Runko, v.r.

Kalendar događanja