Novosti

12.2.2010.

Izvješće sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 29. siječnja 2010.g.

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 13  od 15  vijećnika.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan: 

Općinski načelnik podnio je na znanje Općinskom vijeću  Općine Kršan izvješća o radu  za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine. O izvješću se  ne glasa, već se prima na znanje.

 Općinsko vijeće  prihvatilo je jednoglasno sljedeće odluke:

1. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na temelju pisanog ugovora – Obrtu za komunalne usluge održavanje putova «Put» vl. Banazić Sivano iz Potpićna,

2. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na temelju pisanog ugovora – tvrtci «Entrad» d.o.o. iz Šušnjevice, Letaj 2,

3. Zaključak kojim se uvažava zahtjev mještana Plominštine i VMO Plomin za zadržavanjem postojećeg oblika organizacije osnovnog školstva u naselju Vozilići, a izražava se nezadovoljstvo utvrđenim standardima za ustrojavanja nove mreže škola na području Općine Kršan sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (''Narodne Novine'' br. 63/08).

 

Kalendar događanja