Novosti

15.11.2017.

Objava obavijesti u svezi Rješenja o objedinjenim uvjetima za TE Plomin 1 i Informacije

 

U prvitku objavljujemo Obavijest  o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1 i INFORMACIJU dostavljenu od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

 

Kalendar događanja