Novosti

11.12.2009.

Obavijest o natječaju za radno mjesto čistačice

Foto vijesti

Temeljem obveze koju propisuje čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08), Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje da je sa danom 09. prosinca 2009. godine u Službenom glasilu RH - ''Narodne novine'' broj 146/09 objavljen natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta:

 -         čistačica – 1 djelatnik/ica na neodređeno vrijeme.

 

OPIS POSLOVA:

-         čišćenje radnih prostorija i radnih površina,

-         čisti podove, namještaj i prozore,

-         čisti ostalu opremu u općinskoj zgradi,

-         brine se o održavanu cvijeća i zelenila u općinskim prostorijama,

-         održava prilaz općinskoj zgradi urednim i čistim,

-    čišćenje prostorija Mjesnih odbora i ostalih prostora u vlasništvu Općine Kršan (Plomin, Kožljak, Čepić, Šušnjevica, Kršan), prostore mrtvačnica Kožljak, Kršan, Čepić,

-         obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, načelnika i voditelja Službe.

 Plaću namještenika čini umnožak osnovice za obračun plaće od 4.065,60 kn (bruto) i koeficijenta složenosti poslova od 1,25.

 Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

 

Kalendar događanja