Novosti

11.12.2009.

Izvješće sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 09. prosinca 2009. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika.

 Na sjednici vijeća, u sklopu Programa javnih potreba Općine Kršan za 2010. godinu doneseni su:

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu,

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu,

- Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2010. godinu,

- Program  planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2010. godinu,  

- Program  socijalne skrbi Općine Kršan za 2010. godinu,  

- Program mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2010. godinu,  

- Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2010. godinu.  

 Nakon prihvaćanja navedenih Programa, većinom glasova svih vijećnika prihvaćen je Proračun Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za 2011. i 2012. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2010. godinu. Proračun Općine Kršan za 2010. godinu planiran je sa 23.150.300,00 kn na prihodovnoj strani odnosno sa 20.150.300,00 kn na rashodovnoj strani.

 Za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin, kao predstavnik Općine Kršan imenovan je Valdi Runko, Općinski načelnik.

 Temeljem zahtjeva mještana Plominštine i MO Plomin razmatrana je problematika ustrojavanja nove mreže škola na području Općine Kršan, sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (''Narodne Novine'' br. 63/08).

Kalendar događanja