Novosti

5.4.2017.

Objava kakvoće mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2016.g.

 

U privitku objavljujemo Zaključak i Izvještaj o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2016.g. kojeg je izradio Odjel za zaštitu i unašređenje okoliša Zavoda za javno zdracstvo Istarske župaije.

 

Kalendar događanja