Novosti

2.12.2009.

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Foto vijesti

Temeljem Odluke o izradi Izmjena i  dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan br. 10/09.), započeta je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan – ciljane izmjene i dopune.

Za područje Općine Kršan je donesen Prostorni plan uređenja Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 06/02). Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Kršan s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu koji se odnosi na Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) doneseno je 2008.god. ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 01/08.).

S obzirom da je postojeći obuhvat UPU za građevinsko područje Kršan, određen odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 06/02.), na način da obuhvaća i dio izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Kršan, za koji prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07. i 38/09.) nije obavezno donošenje Urbanističkog plana uređenja, ukazala se potreba da se granica zahvata navedenog UPU-a uskladi sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

             Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

 

Kalendar događanja