Uprava

Nacionalne manjine

Prema Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br.25/19.) dana 05. svibnja 2019. godine provedeni su izbori za članove Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan, te je u VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KRŠAN izabrano 10 članova, kako slijedi:

1. ESAD ČOLIĆ
2. ELVIS ŠAKANOVIĆ
3. SANELA MIKOLJ
4. ZURIJETA ĆULAH
5. SABINA KENJAR
6. ENVER BELKIĆ
7. NERMIN ŠAHDANOVIĆ
8. ERMINA ŠIBONJIĆ
9. JASMIN ČOLIĆ
10. ASMIRA BEĆIREVIĆ.

Dana 17. lipnja 2019. godine održana je konstituirajuća sjednice Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan na kojoj su izabrani:

ESAD ČOLIĆ - za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan,
SANELA MIKOLJ - za zamjenicu predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan.


Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima („narodne novine“, br. 144/12.) i članka 33.,53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05. – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), dana 31. svibnja 2015. godine u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine izabrane/izabrani su sljedeće/slijedeći kandidatkinje/kandidati::

1. ESAD ČOLIĆ – predsjednik
2. MIRELA JAKUPOVIĆ – zamjenik predsjednika
3. ESAD HUSKIĆ
4. ENVER BELKIĆ
5. MIRSADA KEŠETOVIĆ
6. SANELA MIKOLJ
7. ELVIR SOFTIĆ
8. SAFET DALIOMEROVIĆ
9. RABIJA MEHIĆ
10. ZIRAJETA MAHMUTOVIĆ

Kalendar događanja