Uprava

Jedinstveni upravni odjel

Općinska uprava Općine Kršan ima Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg se kroz ustrojstvene jedinice - odsjeke - obavljaju poslovi po pojedinom području rada, radi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te za obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na općinu.


Radom odjela rukovodi i upravlja pročelnica odjela koji pored obavljanja pravnih poslova organizira rad u Odjelu, te je ujedno i odgovoran za njegov rad.


- Pročelnica Odjela: Glorija Fable, dipl. iur.

- Telefon: 052 / 378 – 221

- Mobitel: 091 / 3863 – 190

- E-mail: glorija.fable@krsan.hr

Kalendar događanja