Uprava

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za gospodarstvo i EU projekte

- Voditeljica Odsjeka: Patricia Zanketić, dipl.oec.

- Telefon: 052 / 378 – 229

- Fax: 052 / 378 – 229

- E-mail: gospodarstvo@krsan.hr


U Odsjeku za gospodarstvo i EU projekte obavljaju se poslovi:

 • vodi Odsjek i koordinira suradnju sa ostalim Odsjecima unutar Odjela, prati i izvršava zakonske propise i opće akte vezane za rad Odsjeka,
 • priprema, provodi i izvršava odluke Općinskog vijeća i načelnika,
 • priprema i izrađuje projekte, te koordinira aktivnosti za kandidiranje projekata za kohezijske i strukturne fondove Europske unije i prati provedbu projekata,
 • priprema i izrađuje projekte, te koordinira aktivnosti za kandidiranje projekata za nacionalne subvencije i prati provedbu projekata,
 • prati gospodarska kretanja na području Općine i izrađuje analize iz tog područja, usklađuje aktivnosti gospodarstva i ostalih djelatnosti Općine u realizaciji potpora Europske unije
 • provodi promidžbu obrtništva i poduzetništva te poslovnog okruženja Općine s ciljem privlačenja novih investicija na područje Općine,
 • predlaže plan održivog razvoja gospodarstva Općine, posebice poljoprivrede i turizma i izrađuje izvješća,
 • provodi osnivanje poduzetničkih i poslovnih zona
 • predlaže mjera i provodi postupke vezane za javno-privatno partnerstvo i dodjelu koncesija,
 • izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata, reguliranje radnog vremena ugostiteljskih i trgovačkih objekata, provodi upravni postupak iz djelokruga Odsjeka,
 • radi na poslovima javne nabave, sudjeluje u pripremi natječaja, izradi zapisnika o otvaranju ponuda, procjeni i usporedbi ponuda, izrađuje ugovore po konačnosti odabira ponuditelja,
 • surađuje s Turističkom zajednicom Općine Kršan, predlaže programe i aktivnosti za unapređenje turističke ponude, predlaže i provodi programe regionalne, međuregionalne i međunarodne suradnje,
 • organizira stručne skupove, pruža pomoć i edukaciju poduzetnika u svezi pripreme projekata za kohezijske i strukovne fondove, te pomaže investitorima u realizaciji pojedinih programa od interesa za Općinu,
 • obavlja druge poslove vezane za djelatnosti u nadležnosti ovog Odsjeka, a koji su utvrđeni Zakonom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika.

Kalendar događanja