Uprava

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove

Voditeljica Odsjeka: Vilma Stankić, inž.građ.

- Telefon: 052 / 378 – 228

- Mobitel: 091 / 6863 – 188

- E-mail: vilma.stankic@krsan.hr


Viši stručni suradnik - komunalni redar: Bernard Belušić, dipl.ing.brodogr.

- Mobitel: 091 / 3863 - 180

- E-mail: bernard.belusic@krsan.hr


Referentica za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove: Milena Burul

- Telefon: 052 / 378 – 230

- Mobitel: 091 / 4863 – 189

- E-mail: milena.burul@krsan.hr


Viši stručni suradnik za urbanizam i graditeljstvo: Tamara Stojšić, struc.spec.ing.aedif.

- Telefon: 052 / 378 – 235

- Mobitel: 091 / 2863 – 111

- E-mail: tamara.stojsic@krsan.hr


U Odsjeku za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

  • priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja na području Općine Kršan,
  • valorizacija prirodnog i graditeljskog nasljeđa,
  • poslovi uređenja naselja, izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,
  • poslovi u svezi gospodarenja stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Kršan,
  • poslovi u svezi uređenja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina,
  • poslovi dani u nadležnost temeljem odredaba Zakon o komunalnom gospodarstvu,
  • poslovi vezani uz zaštita okoliša,
  • te drugi poslovi vezani za djelatnosti u nadležnosti ovog Odsjeka, a koji su utvrđeni Zakonom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Kalendar događanja