Uprava

Općinsko vijeće: Sastav Općinskog vijeća

LUCIAN MRZLIĆ (Kandidat grupe birača – nositelj: Roman Carić)
Predsjednik
BORIS ROGIĆ (Kandidat grupe birača – nositelj: Roman Carić)
Potpredsjednik
JELENA BARTOLIĆ ŠKROPETA (Kandidat grupe birača – nositelj: Roman Carić)
Član
ESAD HUSKIĆ (Kandidat grupe birača – nositelj: Roman Carić)
Član
SEAN ŠTURBEJ (Kandidat grupe birača – nositelj: Roman Carić)
Član
ANA BONETA (Kandidat grupe birača – nositelj: Roman Carić)
Član
VALDI RUNKO (Kandidat grupe birača – nositelj: Valdi Runko)
Član
IVAN VOZILA (Kandidat grupe birača – nositelj: Valdi Runko)
Član
ŠEMSO MUJIĆ (Kandidat grupe birača – nositelj: Valdi Runko)
Član
BORIS BABIĆ (IDS-HSU)
Član
MAURICIO BAJERIĆ (IDS-HSU)
Član
SILVANO URAVIĆ (SDP)
Član
DARKO ANDROIĆ (HDZ)
Član

Kalendar događanja