Uprava

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za financije i računovodstvo

- Voditeljica Odsjeka: Rita Licul Ilijević, dipl.oec.

- Telefon: 052 / 378 – 226

- Mobitel: 091 / 4863 – 187

- E-mail: rita.licul@krsan.hr


- Viša računovodstvena suradnica: Sandra Ivašić, struč.spec.oec.

- Telefon: 052 / 378 - 227

- Mobitel: 091 / 619 - 9895

- E-mail: sandra.ivasic@krsan.hr


U Odsjeku za financije i računovodstvo obavljaju se poslovi:

  • razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini,
  • izrada plana proračuna, izvršenje proračun, te izrada završnog obračuna proračuna,
  • poslovi vezani za evidenciju prihoda i rashoda proračuna,
  • vođenje knjigovodstvenih evidencija,
  • poslovi obračuna plaća djelatnika, dužnosnika, vijećnika, te članova radnih tijela Općine Kršan,
  • izrada mjesečnih i godišnjih statističkih izvješća,
  • poslovi vezani uz naplatu potraživanja i prisilnu naplatu,
  • te drugi poslovi vezani za djelatnosti u nadležnosti ovog Odsjeka, a koji su utvrđeni Zakonom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Kalendar događanja