Uprava

Radna tijela Općinskog vijeća

 • Mandatno povjerenstvo
  1. Ana Boneta - predsjednica
  2. Boris Rogić - član
  3. Esad Huskić - član
 • Komisija za izbor i imenovanje
  1. Ana Boneta - predsjednica
  2. Boris Rogić - član
  3. Esad Huskić - član
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockica
  1. Roman Carić
  2. Jelena Bartolić Škropeta
  3. Matea Knapić Šavor
 • Odbor za financije i proračun
  1. Esad Huskić - predsjednik
  2. Dezi Paliska - ĉlan
  3. Silvano Uravić - ĉlan
 • Komisija za gospodarenje nekretninama
  1. Boris Rogić - predsjednik ĉlana
  2. Dino Salamun - ĉlan
  3. Lara Kontuš - član
 • Komisija za stanove i poslovne prostore
  1. Dino Salamun -predsjednik
  2. Jani Štroligo - ĉlan
  3. ZMauricio Bajerić - ĉlan
 • Odbor za socijalna pitanja
  1. Boris Rogić - predsjednik
  2. Darko Androić - ĉlan
  3. Silvia Fable - ĉlan
 • Odbora za kulturu i školstvo
  1. Zoran Karlić - predsjednik
  2. Tihana Horvatek -član
  3. Davud Mešinović - ĉlan
 • Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proraĉuna Općine Kršan
  1. Lucian Mrzlić - predsjednik
  2. Matea Knapić Šavor - član
  3. Loreta Miškulin - član
 • Komisija za statut, poslovnik i zakonodavstvo
  1. Ana Boneta - predsjednica
  2. Boris Babić - član
  3. Lucian Mrzlić - član
 • Komisija za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove
  1. Lucian Mrzlić - predsjednik
  2. Klaudio Ružić - član
  3. Mateo Teskač - za član
 • Općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Kršan
  1. Boris Rogić - presjednik
  2. Bernard Belušić - za zamjenika predsjednika
  3. Rosana Klarić - za člana
  3. Milena Burul - za člana
  3. Bruno Škopac - za člana

Kalendar događanja