Registar imovine Općine Kršan

Općina Kršan objavljuje Registar imovine Općine na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 94/13,18/16), u skladu s Odlukama Općinskog vijeća Općine Kršan o izradi Registra imovine Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 13/16), Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kršan za razdoblje 2017. – 2021. godine („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 14/16).
Registar imovine je popis imovine u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima i popis nekretnina čiji je imatelj odnosno vlasnik / suvlasnik Općina Kršan.

Kalendar događanja