Pristup informacijama

Savjetovanja s javnošću

 • 14.7.2020.

  Objava I. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020.godini

   

  Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Općine Kršan objavljuje

  - I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020.godini

 • 13.7.2020.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Općina Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora.

  Internetsko savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 13.07.2020. do 23.07.2020. godine do 15.00 sati.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac s prilogom dostavlja se do zaključno 23. 07. 2020. godine do 15.00 sati na adresu: Općina Kršan, 52232 Kršan, Blaškovići 12 ili na adresu elektroničke pošte: opcina-krsan@pu.t-com.hr .

  Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan:  www.krsan.hr.

  Na temelju predloženog teksta Nacrta Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora i prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja javnosti ukoliko ih bude bilo te ukoliko su ista zakonita i stručno utemeljena izraditi će se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora.

  Anonimni, uvrjedljivi, neobrazloženi i ostali neprikladni Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

 • 13.7.2020.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Općina Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

  Internetsko savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 13.07.2020. do 23.07.2020. godine do 15.00 sati.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac s prilogom dostavlja se do zaključno 23. 07. 2020. godine do 15.00 sati na adresu: Općina Kršan, 52232 Kršan, Blaškovići 12 ili na adresu elektroničke pošte: opcina-krsan@pu.t-com.hr .

  Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan:  www.krsan.hr.

  Na temelju predloženog teksta Nacrta Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan i prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja javnosti ukoliko ih bude bilo te ukoliko su ista zakonita i stručno utemeljena izraditi će se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan.

  Anonimni, uvrjedljivi, neobrazloženi i ostali neprikladni Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

 • 13.7.2020.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Općina Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan

  Internetsko savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 13.07.2020. do 23.07.2020. godine do 15.00 sati.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac s prilogom dostavlja se do zaključno 23. 07. 2020. godine do 15.00 sati na adresu: Općina Kršan, 52232 Kršan, Blaškovići 12 ili na adresu elektroničke pošte: opcina-krsan@pu.t-com.hr .

  Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan:  www.krsan.hr.

  Na temelju predloženog teksta Nacrta Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan i prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja javnosti ukoliko ih bude bilo te ukoliko su ista zakonita i stručno utemeljena izraditi će se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan.

  Anonimni, uvrjedljivi, neobrazloženi i ostali neprikladni Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

 • 1.7.2020.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi općine Kršan

   

  Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15), u cilju usklađivanja akata Općine Kršan na snazi - Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 08/19), Općinski načelnik Općine Kršan provodi savjetovanje s javnošću po utvrđenom Nacrtu prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 08/19), u trajanju od 30 dana.

              Obrazložene prijedloge, sve temeljene na Zakonu o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i ostalim pratećim aktima na snazi, molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12 ili putem e-maila: opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr do zaključno 01. kolovoza 2020. godine.

              Anonimni, uvrjedljivi, neobrazloženi i ostali neprikladni Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

Arhiva: |<12 3 4 5> >|

Kalendar događanja