OBAVIJEST o privremenoj organizaciji rada Općine Kršan uslijed širenja bolesti COVID- 19

U skladu s uputom Ministarstva pravosuđa i uprave o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 od 30. 11.2020.g. Općina Kršan s danom 02.prosinca 2020.g. započela je privremeno s radom u dvije smjene.

U cilju sprečavanja širenja virusa SARS- COV-2 zamolbe i upiti stranaka primaju se isključivo putem e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr te putem telefona na br: 052/378 – 222 (od 10.00 do 17.00 sati).

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja