Javna nabava

ZAKON O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)


 • 17.12.2020.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/21, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 17. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka proizvodno - poslovne zone Kršan – Istok, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 17. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

   1. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan,

  2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP Kršan, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84.

   

 • 17.12.2020.

  Objava VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave Općine Kršan 2020

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

 • 9.12.2020.

  Obavijest o dostai Poziva za dostavu ponuda sanacija potporne konstrukcije u naselju Plomin

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/20, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 07. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Sanaciji potporne konstrukcije u naselju Plomin, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 08. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

   1.  Društvu DE CONTE d.o.o. Labina, Pulska 2

  2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Kršan, Čambarelići 3

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

 • 8.12.2020.

  Obavijest o dostavi POziva za dostavu ponuda, Rekonstrukcija krovišta zgrade bivše škole u naselju Lazarići

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 03. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Rekonstrukciji krovišta zgrade bivše škole u naselju Lazarići, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 07. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

   1. Društvu DE CONTE d.o.o. Labina, Pulska ul. 2

  2. Društvu MALING d.o.o. Labin, Pulska 17

  3. Društvu LUMI d.o.o. Labin, Markolini 67

 • 3.12.2020.

  Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, izrada Glavnog projekta (Faza I. i Faza II.)za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – pristupna

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/18, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 01. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta (FAZA I. i FAZA II.) za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – pristupna prometnica u naselju Jurasi, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je dana 02. prosinca 2020. godine slijedećim osobama:

   1. društvu VEMA - ING d.o.o., Most Pićan 2e, Pićan

  2. društvu  ING Projekt d.o.o., I. Dončevića 18, Rijeka

  3. društvu SEACON d.o.o., Vukovarska 28, Rijeka

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|

Kalendar događanja